Burgerbelangen Overbetuwe

Burger Belangen Overbetuwe

Welkom

Hartelijk welkom op de site van BOB, Burgerbelangen OverBetuwe.

BOB is een nog jonge partij in onze gemeente: in 2014 is onze partij opgericht.

BOB is een onafhankelijke, gemeentelijke partij zonder enige binding met landelijke of provinciale partijen.

Aanleiding voor de oprichting van BOB was de grote ontevredenheid onder veel burgers in onze gemeente t.a.v. de bestuurscultuur en de wijze waarop in de politiek besluitvorming tot stand kwam.

Directe aanleiding waren de reeds in een ver gevorderd stadium verkerende plannen voor de bouw van een volledig nieuw gemeentehuis. BOB was van mening dat er geen enkele grond bestond voor zo’n megalomaan, kosten verslindend plan en wist zich daarbij gesteund door brede lagen onder de bevolking. Daarnaast waren wij van mening dat een gemeentehuis als het even kan in het hart van het dorp, in dit geval Elst, dient te staan.

Zoals we nu weten hebben alle acties en initiatieven van BOB in dit verband succes gehad en zien wij dat het bestaande, fraaie gemeentehuis is gehandhaafd en na een zorgvuldige verbouwing, het centrum van onze gemeente siert.

BOB heeft zich toentertijd eveneens sterk gemaakt en gevochten tegen het tot stand komen van de twee tunnels bij het station in Elst. Een onlogisch en onnodig kostbaar plan. Hoewel deskundigen de kritiek van BOB in dezen deelden en onderschreven dat één rechte tunnel beter en aanzienlijk goedkoper is, waren de plannen reeds in een ver stadium gevorderd en was het toenmalige college niet bereid deze terug te draaien.

Omdat BOB van mening was en is, dat er in zijn algemeenheid nog veel te winnen is als het gaat om het bedrijven van zuivere politiek met het oog op de belangen van de Burger, is BOB versterkt door gegaan op de ingeslagen weg. Inmiddels heeft BOB twee raadszetels.

SPEERPUNTEN VAN BOB ZIJN:

·        Uitgangspunt dient te zijn: het belang van de Burger

·        Een voor de Burger begrijpelijke politiek

·        Open en transparant; geen achterkamertjes politiek

·        Geen besloten vergaderingen en geen geheime stukken

·        Presentatie van de gemeentefinanciën op een inzichtelijke en begrijpelijke manier

·        Loyaal t.o.v. goed beleid en kritisch t.a.v. slecht beleid en partijpolitieke belangen

·        Geen geld verkwisten aan prestige projecten die niet in het belang van de Burger zijn

Voor nadere informatie omtrent BOB en haar plannen, zie: ‘Over BOB’.

 

De voorzitter, Jan Meijer